ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ

 Αδέσμευτο περιοδικό στο  διαδίκτυο 

Εκδίδεται από επιτροπή

    : dialogos@t-online.de

 |METANASTIS| ΕΠΕΨ |      
Die Literatur und die griechischen Literaten der Diaspora   Vaios Fasoulas
Globalisierung , E.U. und der Sozialdialog von PASOK  von Vaios Fasoulas
Oekonomien des Krieges  Thomas Seibert   www.medico.de
LEHREN AUS DEM NATO-KRIEG GEGEN JUGOSLAWIEN   Christian Uliczka, Friedensforum Duisburg
Kosovo-/Jugoslawienkrieg–Die Wahrheit muss ans Licht! Clemens Ronnefeldt, www.versoehnungsbund.de
Die aristotelische Theorie der Tyrannis   Dr. Andreas Kamp
Zum Verhaeltnis von Politik und Oekonomie  Dr. Andreas Kamp 
Deutsch-Griechische Europaschule Berlin   Dipl. Ing. Leonidas Gegios, Berlin

ΕΠΕΨ                                  METANASTIS